St. Franciskus Xaveriussøstrene jubilerer

Den 19. mars er det ett hundre år siden St. Franciskus Xaveriussøstrene ble stiftet, en av bare to skandinavisk grunnlagte søsterfellesskap gjennom tidene (den andre er birgittinerordenen med sine ulike varianter).

Ved St. Franciskus hospital i Bergen fikk kongregasjon sitt moderhus og første novisiat, og fra Bergen skulle arbeidet spre seg til Stavanger, Haugesund, Arendal og Hønefoss. De hadde også en periode novisiat i Sylling.

I likhet med flere andre kvinnelige ordenssamfunn, har søstrene hatt et hovedarbeidsområde innenfor sykehusdrift. Dessuten har de vært aktive i de katolske menighetsskolene og generelt vært med å bygge og drive de katolske menighetene der de har vært.

Sr. Else-Britt Nielsen op avslutter en artikkel om søstrene på følgende måte:

"Den norske søsterkongregasjon av St. Franciskus Xaverius, som Fallize stiftet på råd fra Roma, har like fra sin spede begynnelse og til dags dato innfridd sin oppgave til gavn - både for den katolske kirke i landet og det norske samfunn. Enkelte norske kvinner har i årenes løp sluttet seg til søstrenes rekker, men uten hjelpere fra det den gang ressursrike "katolske" Europa ville prosjektet ha vært dødfødt. Kjernen var tre luxembourgske fransiskanerinner som beredvillig stilte opp for den gode sak da deres egen kongregasjon ikke lenger kunne fortsette i Norge. Slik var foretaket i en årrekke sikret en erfaren og driftig leder; moder Bonaventura Schlösser. Da hun i 1923 av moder Beata Höfling ble avløst som forstanderinne, var kongregasjonen blitt landets nest største med omkring 80 søstre. På det meste telte den 150 søstre. Det var i tiåret før konsilet.

I likhet med mange andre apostoliske kongregasjoner i den vestlige verden, sviktet kallene. Dette skjedde på et tidspunkt da norske myndigheter ikke favoriserte private initiativ i helsesektoren. En skjebnes ironi, tatt i betraktning de problemer det offentlige helsevesen i dag står overfor.

Søstrenes antall og hus er i dag redusert, men de er stadig vekk engasjert i menighetsarbeid. Dessuten har St. Olav retrettsenter på Voss blitt et samlingssted både for katolikker og ikke-katolikker. Uansett sviktende tilgang, så står søstrenes verk som et av de mest betydelige for Den katolske kirke i Norge i nyere tid."

Hele artikkelen vil komme på trykk i Broen 2/01.

Franciskus-Xaveriussøstrene er den eneste bispedømmekongregasjonen i OKB. Det finnes for tiden Franciskus-Xaveriussøstre i Bergen, Haugesund og på Voss, i alt drøyt 30 søstre. Jubileet vil bli behørig feiret med messe og middag i Bergen torsdag 15. mars, hvor også biskop Gerhard Schwenzer vil være til stede. Gjennom Broen nummer 2/01 kommer han med følgende gratulasjon:

"Det er en glede for meg å gratulere St. Franciskus Xaveruissøstrene med 100 års-jubiléet. Jeg vil også takke dem for den fantastiske innsatsen de har lagt ned gjennom alle disse årene. Den katolske kirke i Norge hadde ikke vært den samme uten deres utrettelige arbeid og deres bønn. Jeg takker Gud for det kallet han har gitt dem og gleder meg med dem over alle hans nådegaver.

+Gerhard Schwenzer SS.CC."

Med dette slutter også Informasjonstjenesten i Oslo seg til gratulantene.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
14. mars 2001

av Webmaster publisert 14.03.2001, sist endret 14.03.2001 - 12:25