Fremgang i byggearbeidene på Kongsvinger

Arbeidet med å bygge katolsk kirke på Kongsvinger går fremover etter å ha blitt noe forsinket blant annet på grunn av ugunstig vær. Man er nå kommet så langt at det kunne feires kranselag 9. mars. Menighetsdelen av komplekset vil stå ferdig før selve kirkebygningen, og hvis St. Torfinn menighet på Hamar, som Kongsvinger er en del av, ønsker det, kan det bli feiret liturgi i menighetslokalet allerede til påske.

Innvendig ferdigstilling av kirken skal skje innen 1. mai og utvendig ferdigstilling, som innebærer bekledning med natursten, innen 1. juni. Den 16. juni. vil biskop Gerhard Schwenzer av Oslo innvie kirken, som skal få navn etter den hellige Klara av Assisi.

Dette blir femte gangen biskop Schwenzer innvier en ny kirke i Oslo katolske bispedømme. De tidligere er i Fredrikstad, Lillestrøm, Drammen og Moss. Dessuten har han innviet menighetskapeller i Larvik og Askim.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
14. mars 2001

av Webmaster publisert 14.03.2001, sist endret 14.03.2001 - 18:50