Gjengifte av skilte for første gang i den anglikanske kirken

London - KI (KAP/Zenit) - For første gang skal skilte få lov til å gifte seg kirkelig for andre gang i den anglikanske kirke i England. Biskopen av Chester, Peter Forster, har kunngjort en slik reform i statuttene for sitt bispedømme, skriver avisen Daily Telegraph. «Jeg ser nødvendigheten av en reform, for kjernen i den kristne tro er tilgivelsen og muligheten til en ny begynnelse», sier biskopen i følge avisen. Avstemmingen i bispedømmets synode ga resultatet 132 mot 5 stemmer.

Avgjørelsen i bispedømmesynoden er en del av det landsomfattende programmet for å undersøke meningen om dette spørsmålet, meddeler biskopen. Observatører venter at de andre 43 bispedømmene i Church of England snart vil følge etter. 11 av dem har allerede stemt for endringen, mens ingen har stemt mot. Synodene i de enkelte bispedømmene skal allerede i år ha avstemninger og legge frem resultatene på en generalsynode i november.

Etter den anglikanske kirkens lære består et ekteskap for livstid.

Kathpress og Zenit 8. mars 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
8. mars 2001

av Webmaster publisert 16.03.2001, sist endret 16.03.2001 - 14:30