Tro og lys får støtte fra Opplysningsvesenets fond

Den økumeniske organisasjonen Tro og Lys har i år mottatt 50 000 kr fra Opplysningsvesenets fond. Avkastningen fra fondet fordeles av Kirkerådet i Den norske kirke etter ulike satsningsområdet. Tro og lys ble tildelt støtte under merkelappen "åndelig fornyelse". Aslaug Espe, som er katolikk og leder for Tro og lys i Norge, opplyser at pengene skal gå til Tro og Lys' økumeniske retrett med Jean Vanier og Ruth Patterson i juni. Kirkerådet betrakter denne retretten som en måte å følge opp Kirkemøtet (Den norske kirke) 1999s fokusering på åndelige lengsel i vår tid.

Det er tredje året Tro og Lys, en internasjonal kristen organisasjon som arbeider for å gi utviklingshemmede og deres familier en plass i kirken og i samfunnet, får tildelt støtte fra Opplysningsvesenets fond. Beløpet var 10 000 kroner det første året og 30 000 i fjor.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
16. mars 2001

av Webmaster publisert 16.03.2001, sist endret 16.03.2001 - 16:14