Bernt Gulbrandsen til internasjonal Caritas-stilling

Fra 19. mars 2001 går Caritas Norge's generalsekretær Bernt Gulbrandsen ut permisjon for i ett år for å arbeide for Caritas Internationalis. Bernt Gulbrandsen skal være rådgiver i et prosjekt som har som mål å videreutvikle kvaliteten i samarbeidet innenfor Caritasnettverket. Bernt Gulbrandsen vil på vegne av Caritas Norge fortsatt arbeide med Caritas Norges prosjekter på Øst-Timor og Sri Lanka.

Kari-Mette Eidem er utnevnt som fungerende generalsekreter under Gulbrandsens permisjon.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
19. mars 2001