Katekethelg om moralkatekese i Trondheim stift

Det kateketiske senter i OKB var av biskop Georg Müller invitert til den årlige katekethelgen i Trondheim stift 16.-18.mars. I alt tyve kateketer fra alle stiftets menigheter ble tatt i mot av St.Bonifatius institutt og menighetsrådet i Levanger.

Tema for helgen var "Veien til livet" - om moralkatekesen. Dette hadde også vært tema for kateketsamlinger i Oslo katolske bispedømme siste år. Temaet ble belyst gjennom foredrag, samtale, gruppearbeid og lek - alt i en ramme av messefeiring og bønn.

Foruten biskopen deltok flere av stiftets prester i hele eller deler av helgen.

KI - Kateketisk senter (Oslo)
19. mars 2001

av Webmaster publisert 19.03.2001, sist endret 19.03.2001 - 19:30