Dronningen og paven får skylden for munn- og klovsyken

London - KI (CWN/Zenit) - Storbritannia er blitt hjemsøkt av munn- og klovsyke, flom og togulykker på grunn av at dronning Elisabeth II har vanket sammen med katolikker. Dette mener Den frie presbyterianske kirken i Skottland, populært kalt «The Wee Wee Frees», og de har alarmert Buckingham Palace om dronningens rolle i katastrofene. Kirken hevder at Storbritannia har blitt rammet av en rekke gammeltestamentlige plager og forbannelser siden oktober i fjor, da dronningen reiste til Vatikanet og møtte pave Johannes Paul II, og i et brev til Buckingham Palace fra John MacLeod, prest i TheOuter Isles Presbytery i Stornoway, rettes det en anklagende finger mot dronningen for dette. John MacLeod har sendt et lignende refsende brev til den skotske førsteministeren Henry MacLeish om hans møte med paven i Vatikanet i desember. MacLeish ble minnet om at det skotske parlamentet i 1649 ratifiserte Westminster-trosbekjennelsen som identifiserte paven som Antikrist.

Catholic World News og Zenit 12. mars 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
12. mars 2001

av Webmaster publisert 20.03.2001, sist endret 20.03.2001 - 14:22