Anglikanerne vil ha interkommunion med katolikker

London - KI (KAP/Zenit) - I følge avisen The Sunday Times vil Den anglikanske kirke i England oppfordre Den katolske kirke til å tillate kommunionsfellesskap. Denne appellen skal finnes i en erklæring med tittelen «Eukaristien: Enhetens sakrament», som kommer til å bli offentliggjort i løpet av få dager, skriver avisen videre. Det anglikanske dokumentet er et «høflig, men utvetydig svar på en erklæring som de katolske biskopene i England, Wales og Irland ga ut i 1998 med tittelen «Ett brød, ett fellesskap». I erklæringen, som ble skrevet av en komité ledet av nåværende kardinal Cormac Murphy-O'Connor av Westminster, understreket de katolske biskopene at ikke-katolikker bare i ekstreme unntakstilfeller kan motta kommunionen. Den anglikanske kirken tilbyr imidlertid nattverdfellesskap for alle kristne.

Etter katolsk og ortodoks oppfatning er en gjenopprettelse av troens enhet en forutsetning for interkommunion. Blant protestantene betraktes interkommunion tvert imot som et middel til å gjenopprette enheten.

Kathpress og Zenit 18. mars 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
18. mars 2001

av Webmaster publisert 20.03.2001, sist endret 20.03.2001 - 14:45