Møte i Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme

Den 17. og 18. mars var biskop Gerhard Schwenzer og 29 pastoralrådsrepresentanter fra Oslo katolske bispedømme samlet til sitt årlige vårmøte på bispedømmets leir- og kurssenter Mariaholm utenfor Spydeberg. På dagsorden stod blant annet økonomi, men gjennomgang av bispedømmets regnskap og en analyse av utviklingen i kirkebidrag i bispedømmet. Oslo katolske bispedømmes kommende håndbok for menigheter ble også presentert. Det var dessuten tid til friere utveksling under overskriften "Hva er vi opptatt av i menighetene?", og det ble rapportert fra barne- og ungdomsseminarene som har vært hold eller skal holdes i de ulike regionene i bispedømmet.

Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme møtes to ganger i året på Mariaholm, en gang om våren og en gang om høsten.

Pastoralrådet i OKB/Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
20. mars 2001

av Webmaster publisert 20.03.2001, sist endret 20.03.2001 - 15:01