Republikken Irland vil avskaffe dødsstraffen

Dublin - KI (KAP) - Republikken Irland vil avskaffe dødsstraffen fullstendig. Den irske justisministeren John O'Donoghue i Dublin, sier at befolkningen skal si sin mening om forslaget i en folkeavstemming. For tiden forbereder hans departement et lovforslag som sier at også gjeninnføring av dødsstraffen skal være forbudt «under alle betingelser». Forslaget er i følge opplysninger fra regjeringshold en konsekvens av undertegnelsen av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Irland avskaffet dødsstraffen i de fleste tilfeller allerede i 1964. Men fortsatt er den en teoretisk mulighet ved drap på politimenn, fangevoktere, diplomater eller utenlandske statsoverhoder. Slike forbrytelser har likevel alltid blitt straffet med fengsel på livstid. I folkeavstemmingen skal irene også stemme over avskaffelsen av dødsstraff i krigstid, som er nedfelt i grunnloven.

Kathpress 13. mars 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
13. mars 2001

av Webmaster publisert 23.03.2001, sist endret 23.03.2001 - 13:13