Spania og Polen har flest seminarister per innbygger

Madrid - KI (Zenit) - Blant europeiske land overgås Spania bare av Polen når det gjelder antall seminarister per innbygger, melder den spanske bispekonferansen. Polen har 108 seminarister for hver million katolikker, mens Spania har 76 seminarister pr million. Frankrike er på bunn av denne statistikken med 32 seminarister pr million.

Antallet seminarister i Spania har holdt seg stabilt det siste tiåret, opplyser bispekonferansen. I 1990 begynte 393 kandidater på prestestudiene, mens det i perioden 2000-2001 begynte 360 nye seminarister. Det totale antall prestestudenter i spanske bispedømmer er 1797. 238 nye prester ble ordinert i Spania i 2000. Men 11 bispedømmer hadde ikke noen ordinasjoner i fjor: Almería, Barbastro, Girona, Huesca, Ibiza, Lleida, Menorca, Plasencia, Segovia, Solsona og Tarragona.

Zenit 15. mars 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
15. mars 2001

av Webmaster publisert 23.03.2001, sist endret 23.03.2001 - 13:18