Relikvie fra Slovakia til Kypros

Nikosia - KI (KAP) - Den gresk-ortodokse metropolitten av Wien, Michael Staikos, har overført en dyrebar relikvie av den hellige Johannes Almissegiveren til helgenens hjemby, Limassol på Kypros. Relikvien er gitt av den romersk-katolske Kirken i Slovakia til den ortodokse kirken på Kypros. Denne gesten fra Bratislavas erkebiskop Jan Sokol har utløst begeistring på Kypros.

Ved gudstjenesten hvor metropolitt Staikos som legat fra den økumeniske patriarken av Konstantinopel overleverte relikvien til metropolitt Athanasios av Limassol, deltok rundt 80.000 troende.

Den hellige Johannes Almissegiveren levde på 600-tallet. Etter sin hustrus og barns død ville han først trekke seg fullstendig bort fra verden, men ble i 610 valgt til patriark av Alexandria med akklamasjon av presteskap og folk. Som patriark drev han en omfattende karitativ virksomhet, og han kalte de fattige «sine herrer». Han døde i 619 på Kypros, men slavernes hellige apostler Kyrillos og Methodios, brakte hans relikvier med seg til Sentral-Europa. De er nå bisatt i et kapell i Martinskatedralen i Bratislava. Han har helt frem til i dag vært høyt æret på Kypros, i Hellas og i Egypt.

Kathpress 18. mars 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
18. mars 2001

av Webmaster publisert 23.03.2001, sist endret 23.03.2001 - 13:21