Samtaler for å få slutt på Lefèbvre-skismaet

Vatikanet - KI (Zenit) - Representanter for Vatikanet er i kontakt med tilhengerne av den avdøde tradisjonalistiske erkebiskop Marcel Lefèbvre, som var ansvarlig for det eneste skismaet i pave Johannes Paul IIs pontifikat. Dette bekreftes av biskop Camil Perl, sekretær for den pavelige kommisjonen Ecclesia Dei. Paven har gitt denne kommisjonen ansvaret for omsorgen for de troende fra Presteselskapet av St. Pius X, som ble grunnlagt av biskop Lefèbvre og ønsker å vende tilbake til full kommunion med Roma.

Bruddet skjedde den 30. juni 1988, da biskop Lefèbvre ordinerte fire biskoper uten pavelig godkjennelse. Den franske biskopen forkastet Det annet Vatikankonsils liturgireformer og legitimiteten til interreligiøs dialog. I 1986 fordømte han pave Johannes Paul IIs besøk i Romas synagoge som en umåtelig skandale. Biskop Lefèbvre døde i 1991.

Den 2. juli 1988 skrev paven det apostoliske brevet Ecclesia Dei, hvor han spesifikt refererte til bispeordinasjonene som en skismatisk handling (som utløser automatisk ekskommunikasjon). Men for ikke å bryte alle bånd og for å åpne muligheten for forsoning, ble kommisjonen Ecclesia Dei opprettet. Den ledes nå av kardinal Darío Castrillón Hoyos, prefekt for Kleruskongregasjonen. Biskop Perl forteller at kardinalen for en tid siden startet en serie samtaler med Don Bernard Falley, som leder det internasjonale Pius X-selskapet i Écône i Sveits, men at han ikke vet når samtalene vil avsluttes. Han opplyser at det søkes «juridiske løsninger» for å løse kontroversen.

Sist onsdag skrev den spanske avisen La Razón at Vatikanet studerer muligheten for å gi Lefèbvristene et personalprelatur. Tilhengerne av den ekskommuniserte biskopen er forberedt på å vende tilbake til Kirken hvis de får tillatelse til å feire messe på latin og ekskommunikasjonen blir hevet. I dag er Opus Dei det eneste personalprelaturet i Den katolske kirke.

Zenit 18. mars 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
18. mars 2001