Seminar om barne- og ungdomsarbeid på Lillestrøm

Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme har tatt initiativ til en rekke regionale seminarer om barne- og ungdomsarbeid i menighetene. Hensikten er å sette fokus på menighetens ansvar for barne- og ungdomsaktiviteter. Det er menighetenes pastoralrådsrepresentanter som har ansvar for å arrangere disse seminarene.

Lørdag 24. mars 2001 var turen kommet til "Region Øst," dvs. menighetene i Halden, Fredrikstad, Moss, Lillestrøm, Hamar og Lillehammer. Det var godt oppmøte, 30 representanter, hvorav en god andel ungdommer, møttes i St. Magnus menighet, Lillestrøm. Tema for dagen var "aktive voksne skaper aktive ungdommer". Møteleder var Eric Sundt Johannesen, PRO-representant fra Moss.

Etter Laudes i kirken ble det ønsket velkommen av Frode Eidem, Lillestrøms PRO-medlem og PROs leder. Henri Maatje (PRO) fra Fredrikstad presenterte resultatene fra spørreundersøkelsen PRO har foretatt om barne- og ungdomsarbeid i menighetene. Deretter fikk ungdommen ordet. Harald Huse ga en oversikt over Norges Unge Katolikker (NUK)s struktur og aktiviteter. Anne Mai Melsom fra Moss snakket om sin erfaring med ungdomsarbeid i menigheten. Etter spørsmål og innlegg fra deltakerne var det tid for lunsj.

Etter pausen var det innlegg fra flere voksne. Catharina Heimdal fra Moss snakket om hvordan man kan gi barna en katolsk identitet. Sr. Agnes Simbillo (Moss) fortalte fra barne- og ungdomsarbeid i innvandrergrupper, med utgangspunkt i filippinerne. Marek Tumidajewicz (Lillestrøm) snakket ut fra sin erfaring som forelder.

Pater Erik Ruud (landsungdomsprest) avsluttet seminaret med å snu på temaet. I stedet for å si at aktive voksne skaper aktive ungdommer, skulle vi kanskje heller si at aktive ungdommer blir aktive voksne.

Neste seminar om barne- og ungdomsarbeid i menighetene er i Tønsberg lørdag 31. mars.

Pro / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
27. mars 2001

av Webmaster publisert 27.03.2001, sist endret 27.03.2001 - 15:38