Bispekonferansen planlegger hyrdebrev om eutanasi

På sitt årlige vårmøte i Helsinki 23.-28. mars behandlet biskopene fra de nordiske land et utkast til hyrdebrev om eutanasi. Spørsmålene vedrørende livets sluttfase og diskusjonen rundt dette emnet i de nordiske land gjør en tydelig uttalelse fra Kirken nødvendig, mener biskopene. I 1999 kom den nordiske bispekonferansen med et tilsvarende hyrdebrev om abort Det er foreløpig ikke kjent når det nye hyrdebrevet vil være ferdig.

Andre punkter på bispekonferansens program berørte mediespørsmål og økumenikk. Dr. Jim McDonnel fra Catholic Communications Centre i London ledet en studiedag rundt temaene krisehåndtering, moderne medier og Internett. Den store utviklingen innen moderne medier er en utfordring for Kirken, men innebærer også nye muligheter.

På det økumeniske området diskuterte man strukturen til Nordisk Økumenisk Råd og planla et møte med ledende lutherske biskoper i de nordiske land våren 2002. Det ble også informert om det felleseuropeiske Charta Oecumenica som skal undertegnes i Strasbourg 22. april i år.

Biskopene drøftet videre prostitusjon og handel med kvinner, som er et voksende problem også i Norden, foruten en rekke enkeltspørsmål.

Neste bispekonferanse finner sted i Münster 14.-19. september.

Presserapport fra Den nordiske bispekonferanse / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
30. mars 2001

av Webmaster publisert 26.03.2010, sist endret 26.03.2010 - 11:52