Søster Canisia Wielenberg CSJ døde 1.påskedag

Søster Canisia Wielenberg CSJ døde 1.påskedag, den 15. april, i St. Josephsøstrenes Hjem på Grefsen i Oslo.

Søster Canisia ble født i Oldenburg i Tyskland i 1911 og inntrådte i St. Josephsøstrenes Kongregasjon, Den Norske Ordensprovins, i 1934. Hun avla sine første klosterløfter i 1936. Søster Canisia har i 40 år arbeidet som Sykepleier ved Vor Frue Hospital i Oslo.

Siden 1981 har Søster Canisia bodd på St. Josephsøstrenes Hjem i Oslo.

Requiemmessen blir lest på fredag, den 20.04. kl. 08.45 i Kristi Konge Kapell, Glads vei 23, Oslo. Deretter er det begravelse på Grefsen Kirkegård.

Melding fra St. Josephsøstrene på Grefsen
17. april 2001

av Webmaster publisert 18.04.2001, sist endret 18.04.2001 - 09:19