Antallet kardinalelektorer 134 etter kardinal Tuccis 80 årsdag

Vatikanet - KI (CWN) - Kardinal Roberto Tucci, sjefsorganisator for pavens reiser, fylte 80 år den 19. april. Han har organisert pavens reiser siden september 1982. Forut for hver pavereise har han reist til de aktuelle landene, forhandlet og arrangert detaljene for pavens program. Han har nylig vendt tilbake etter en slik reise til Ukraina, hvor han har forberedt pavens besøk i juni.

Etter pavens to neste utenlandsreiser; til Syria, Hellas og Malta i mai og til Ukraina i juni; vil kardinal Tucci trekke seg fra stillingen som koordinator for pavens reiser. Den oppgaven overtas av Msgr Renato Boccardo, som har tjenestegjort ved Det pavelige råd for legfolket.

Kardinal Tuccis mor var engelsk, og han ble opprinnelig døpt som anglikaner. Han gikk inn i Den katolske kirke som student og sluttet seg senere til jesuittordenen. Han har vært redaktør for det jesuittiske magasinet Civiltà Cattolica og direktør for Vatikanradioen før han begynte i sin nåværende stilling. Han ble kreert til kardinal i konsistoriet den 21. februar i år, da pave Johannes Paul II påskjønte ham for hans innsats.

Siden kardinaler som er 80 år og eldre ikke kan være med i et konklave, mistet kardinal Tucci derfor sin rett til å delta i et pavevalg bare noen få uker etter at han ble medlem av kardinalkollegiet. Antallet kardinalelektorer er nå 134, hvorav 124 er utnevnt av pave Johannes Paul II. Den neste kardinalen som fyller 80 år, er Paulos Tzadua fra Etiopia (25. august i år).

Catholic World News 18. april 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
19. april 2001

av Webmaster publisert 19.04.2001, sist endret 19.04.2001 - 23:21