Isidor av Sevilla favoritt som skytshelgen for Internett

Vatikanet - KI (Zenit) - Den hellige Isidor av Sevilla er ønsket av flertallet av forslagsstillerne som skytshelgen for Internett. Den «siste vestlige kirkefaderen» ble født i Cartagena i Spania i 560 og døde i Sevilla i 636. Hans eldre bror, den hellige Leander, var biskop av Sevilla, og da han døde, ble han etterfulgt av Isidor, som deretter ledet bispedømmet i 38 år.

Isidors mest kjente verk er Etymologiae, «Etymologi», som var den første kristne «Encyclopedia» med en struktur som ligner på de databasene som brukes av Internett i dag. Dette arbeidet av Isidor, som ble utropt til kirkelærer av pave Benedikt XIII i 1722, sørget for å bevare en god del av den gamle kulturelle arven. Deltakerne på siste måneds plenumsmøte i Det pavelige råd for sosial kommunikasjon vurderte muligheten for å presentere Vatikanets statssekretariat flere navn som kunne utropes til skytshelgen for Internett.

Den hellige Isidor av Sevilla har fått de fleste forslagene fra hele verden. Andre som er foreslått, er apostelen Paulus og to martyrer fra det 20. århundre: Den hellige Maximilian Kolbe, en polsk fransiskaner og kommunikasjonsarbeider, og den salige Titus Brandsma, en hollandsk karmelitt og journalist.

Zenit 3. april 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
3. april 2001

av Webmaster publisert 24.04.2001, sist endret 24.04.2001 - 19:22