Det nye martyrologiet utgis snart

Vatikanet - KI (CWN) - Vatikanet vil snart fullføre et prosjekt som man har ventet på siden Det annet Vatikankonsil, nemlig utgivelsen av et nytt martyrologium for Den katolske kirke (Martyrologium Romanum). Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen, som har fått ansvaret for å lage det nye martyrologiet, har fullført sitt arbeid. Observatører i Vatikanet sier at det kunne ha vært trykt før påske, men at Vatikanets trykkeri har vært fullt opptatt med å trykke liturgihefter til seremoniene i Den stille uke.

Martyrologiet vil inneholde alle de nylig hellig- og saligkårede i Kirken, inkludert de 120 kinesiske martyrene som ble helligkåret av pave Johannes Paul II den 1. oktober 2000. I alt vil det legges til 7.000 navn til den offisielle «martyrlisten» (martyrologiet omfatter alle Kirkens hellige, ikke bare martyrer). I tidligere utgaver av Martyrologium Romanum var alle de helligkårede med, men bare noen få av de saligkårede, mens den nye utgaven også vil ha med alle som har blitt saligkåret.

De tidligere utgavene har også hatt med noen helgener som aldri har blitt formelt helligkåret av noen pave, men som legender og fromme tradisjoner omtaler som martyrer. En kommisjon av historikere har studert disse sakene for å sikre at det nye martyrologiet bare har med dem som man kan bevise at virkelig har eksistert.

Tanken på å lage et offisielt martyrologium for Kirken stammer åpenbart opprinnelig fra den hellige Hieronymus på 400-tallet. Imidlertid kom ikke den første slike listen før Tridentinerkonsilet fullførte oppgaven på 1500-tallet. Under ledelse av pave Paul III (1534-49) ble hvert bispedømme bedt om å oversende navnene på lokale helgener som ble minnet i deres arkiver, og historiene til disse ble deretter samlet av Den hellige Stol.

Martyrologiet er utformet som en kalender, hvor hver helgen er skrevet inn på en bestemt dag. Vedkommendes notis i kalenderen står vanligvis på dødsdagen, unntatt de tilfellene hvor den faller sammen med en større fest i den kirkelige kalenderen. For eksempel døde den hellige Ambrosius av Milano på påskedag, derfor minnes han i stedet på dagen for sin prestevielse. I andre tilfeller har det vært lang tradisjon for å feire en helgens festdag på en annen dato enn dødsdagen i det bispedømmet hvor vedkommende levde, og den dagen er blitt bevart. Men siden pave Pius XII (1939-58) innførte reformer i den liturgiske kalenderen, minnes de fleste hellige på dager som ikke kommer i konflikt med andre større feiringer.

Martyrologiet inneholder en kort notis for hver enkelt helgen, inkludert fødsels- og dødsdatoer (i noen tilfeller bare omtrentlige årstall), stedet hvor vedkommende ble født og/eller levde og arbeidet, og en kortfattet beretning om den helliges liv og død (eventuelt martyrium).

Arbeidet med martyrologiet har vært et av flere større prosjekter som nylig er gjennomført av Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen. Et annet større prosjekt som snart blir fullført av den samme kongregasjonen, er den tredje utgaven av Missale Romanum på latin - den «editio typica» som alle oversettelser er basert på. Den ventes å komme i løpet av få uker, og den vil reflektere noe av arbeidet som er gjort i forbindelse med det nye martyrologiet. For eksempel vil det nye missalet inneholde festen for den hellige Edith Stein, med-skytshelgen for Europa, den 9. august.

Catholic World News 4. april 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
4. april 2001

av Webmaster publisert 24.04.2001, sist endret 24.04.2001 - 19:32