Kardinal Sepe ny prefekt for Misjonskongregasjonen

Vatikanet - KI (KAP/Zenit/CWN) - Pave Johannes Paul II utnevnte den 9. april kardinal Crescenzio Sepe til ny prefekt for Propaganda Fide (Kongregasjonen for Folkenes Evangelisering). Samtidig innvilget han avskjedssøknaden fra den slovakiske kardinalen Jozef Tomko (77), som har ledet Misjonskongregasjonen siden mai 1985. Kardinal Tomko leverte inn sin avskjedssøknad i henhold til kirkeretten for to år siden, da han fylte 75 år.

Crescenzio Sepe ble født i 1943 i nærheten av Napoli i Sør-Italia. Han ble presteviet i 1967 og har vært i Vatikanets tjeneste siden 1972. Etter å ha arbeidet i nuntiaturet i Brasilia til 1975 tjenestegjorde han deretter i Statssekretariatet i Vatikanet. I 1992 ble han viet til titularerkebiskop av Grado og utnevnt til sekretær for Kleruskongregasjonen.

Ved forberedelsen av pavens 50-årsjubileum som prest sammen med 1500 andre medjubilanter i november 1996, en begivenhet som betydde svært mye for pave Johannes Paul II personlig, hevdet Sepe seg med glans på den verdenskirkelige arena. Også ved de internasjonale prestemøtene i Fatima i 1996 og i Yamoussoukro i Elfenbenskysten i 1997 var Sepe den store organisatoren - den gangen fortsatt som sekretær i den vatikanske Kleruskongregasjonen. Han ble i 1997 utnevnt til generalsekretær i «Sentralkomiteen for Jubileumsåret 2000» og dens presidieråd. Sepe beviste også sin organisatoriske dyktighet ved gjennomføringen av Det hellige år med sine åndelige og kulturelle massemønstringer.

Pave Johannes Paul II kreerte sin høyt skattede medarbeider til kardinal i konsistoriet den 21. februar i år, og det har siden vært klart at han kom til å få en svært høy stilling. Som prefekt for den svært selvstendig handlende Kongregasjonen for Folkenes Evangelisering blir kardinal Sepe ansvarlig for Kirkens interesser i misjonsområdene, inkludert bispeutnevnelsene i de rundt tusen bispedømmene i Afrika, Asia og deler av Latin-Amerika og Oseania som er underlagt kongregasjonen. Av denne grunn har romerne i flere århundrer kalt lederen for Propagandakongregasjonen for «den røde pave». Stillingen som sekretær for Propaganda Fide har vært ubesatt siden 1. mars i år, da biskop Marcello Zago døde.

Kongregasjonen har sin opprinnelse i en spesialkommisjon som ble opprettet i 1568 av den hellige pave Pius V (1566-72) for misjon i Øst- og Vestindia. Den ble etablert formelt den 22. juni 1622, da pave Gregor XV (1621-23) ga den i oppdrag å propagandere troen og Kirkens enhet over hele verden, spesielt i de nyoppdagede områdene. Pave Paul VI (1963-78) ga kongregasjonen sitt nåværende navn i 1967 og reformerte den i henhold til Det annet Vatikankonsils ånd og direktiver i dekretet om misjonsaktivitetene, Ad Gentes.

Kathpress, Zenit og Catholic World News 9. april 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
9. april 2001

av Webmaster publisert 25.04.2001, sist endret 25.04.2001 - 18:38