Giotto-kors kan igjen ses i Firenze

Firenze - KI (KAP) - Et av de mest berømte verkene til den italienske maleren og arkitekten Giotto (1267-1337) kan nå igjen ses i kirken Santa Maria Novella i Firenze. Etter restaureringsarbeider som har pågått i tolv år, ble hans store, malte kors fra årene 1288-90 høytidelig avduket. Ved denne anledning leste den katolske forfatteren Mario Luzi deler av den korsveien han har utarbeidet for paven.

Det 5,40 meter høye korset er et av Giottos ungdomsverker og et tidlig verk i moderne malerkunst. For første gang fremstiller en maler Kristus som et lidende menneske og ikke som en gudeskikkelse etter bysantinsk forbilde. Ved restaureringsarbeidene oppdaget fagfolkene en akvarellstudie av Giotto under det øverste malingssjiktet.

Samtidig vendte et berømt veggmaleri av mesteren fra den italienske tidlige renessansen, Masaccio (1401-29), tilbake til Santa Maria Novella. «Treenighetsfresken» fra 1426/27 var i årenes løp sterkt skadet av fuktighet. Etter to års restaurering stråler verket igjen i kirkens hovedskip. Masaccio malte fresken i et nyoppdaget lineært perspektiv.

Kathpress 17. april 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
17. april 2001

av Webmaster publisert 25.04.2001, sist endret 25.04.2001 - 18:52