Anglikansk primas krever større religiøs toleranse

London - KI (KAP) - Primas for den anglikanske kirke i England og erkebiskop av Canterbury, George Carey, krever større religiøs toleranse. Bare på den måten kan troen vokse i dagens samfunn, sa den 65-årige Carey torsdag kveld ved et foredrag i London i anledning 10-årsjubileet for hans utnevnelse til erkebiskop av Canterbury. Man må imidlertid skjelne mellom «sunne» og problematiske religiøse bevegelser, mente Carey med henvisning til bestemte sekter, som for eksempel Davidianerne. Alle organisasjoner hvor lederen spiller en «utålelig rolle» og medlemmene skilles fra sine familier, må avvises.

Erkebiskopen kalte «New Age» en positiv bevegelse som han har lært mye av. Også Kirken kunne overta mange av deres positive synspunkter, som holdningen til skaperverket og til miljøspørsmål, mente Carey. Samtidig tilbakeviste han rykter om hans mulige pensjonering. «Jeg vil fortsatt oppnå en rekke ting», sa den anglikanske primas, som etter anglikansk kirkerett må gå av ved fylte 70 år. I den senere tid har det imidlertid vært mange avismeldinger om at Carey er «gått lei» av embetet.

Kathpress 20. april 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
20. april 2001

av Webmaster publisert 26.04.2001, sist endret 26.04.2001 - 15:05