Kristenforfølgelser i Himalaya-landet Bhutan

Roma - KI (KAP) - I Himalaya-landet Bhutan er det nå en systematisk bølge med forfølgelser av de kristne. I følge Vatikanets misjonsnyhetsbyrå Fides blir de rundt 65.000 kristne i landet terrorisert og truet. Myndighetene truer dem med at de enten må avsverge sin religion eller forlate landet. Den buddhistiske staten mellom India og Kina med sine 750.000 innbyggere garanterer ikke sine borgere noen rett til religionsfrihet, skriver Fides. Ikke-buddhister er utsatt for politisk og sosial diskriminering, Sjikanen mot de kristne begynte allerede i fjor.

Palmesøndag stormet polititjenestemenn kirkene i landet og registrerte navnene på de troende, skriver Fides. Flere protestantiske prester ble arrestert og truet med lange fengselsstraffer. Noen av de troende klarte å flykte. Katolikkene utgjør en svært liten minoritet på rundt 1000 troende. Kirkerettslig er de underlagt det indiske bispedømmet Darjeeling. I 1963 kom jesuittene og i 1965 salesianerne til landet etter innbydelse til å virke i utdanningssystemet, men i 1982 ble salesianerne beskyldt for proselyttisme og utvist. Den eneste presten som fikk tillatelse til å arbeide i landet, var jesuittpateren William Mackey, som virket der frem til sin død i 1995. I slutten av samme år ble for første gang en bhutaner viet til katolsk prest. P. Joseph Kinley Tshering tilhører også jesuittordenen og er medlem av landets kongefamilie. Under sin utdannelse ved en katolsk skole i Darjeeling konverterte han til kristendommen. Det skal ha vært Mor Teresa av Calcutta som ved et tilfeldig møte på en flyreise inspirert ham til å gripe prestekallet. Kong Jigme Singye Wangchuk skal ha akseptert sin slektnings konversjon, selv om det allerede da var blitt forbudt å propagandere for andre religioner enn buddhismen. Observatører tolket dette som et tegn på økende religionsfrihet.

Kathpress 22. april 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
22. april 2001

av Webmaster publisert 26.04.2001, sist endret 26.04.2001 - 15:12