Antallet prester går nedover

Paris - KI (KAP) - Tallet på katolske prester i Frankrike gikk i år 2000 ned med rundt 600 til ca 26.600. Av årboken til den franske bispekonferansen, som er blitt offentliggjort i Paris, går det frem at antallet ordens- og sekularprester har sunket like mye. I 2000 begynte 165 nye studenter på presteseminarene, og det er også noe lavere enn i 1999. Antallet prestevielser steg imidlertid fra 116 i 1999 til 142 i 2000.

I følge årboken utgjør katolikkene 69,5% av den franske befolkningen. 21% er uten religion, 4,3% er muslimer, 1,8% protestanter og 0,7% jøder. 1,3% av franskmennene tilhører andre religioner. Statistiske opplysninger om religionstilhørighet er imidlertid i Frankrike enda mer omstridt enn andre steder, fordi det ikke finnes noen offisielle opplysninger og alle tall derfor bygger på anslag og beregninger. Av statistikken fremgår det videre at antallet katolske dåp også sank fra rundt 416.000 i 1999 til 395.000 i 2000. Antallet fødsler steg i samme tidsrom fra 727.000 til 740.000. Også antallet kirkelige vielser har også gått ned i følge opplysningene fra bispekonferansen.

Kathpress 23. april 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
23. april 2001

av Webmaster publisert 26.04.2001, sist endret 26.04.2001 - 15:14