Chris Nyborg utnevnt til notar i Tribunalet for Oslo katolske bispedømme

Chris Nyborg Biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. har den 27. april 2001 utnevnt Chris Nyborg til notar (sekretær) i Oslo katolske bispedømmes Tribunal, dvs. bispedømmets kirkelige domstol. Fra før har tribunalet den vietnamesiske Hellig Kors-søster Ancilla Thien Le i slik stilling. De to skal samarbeide om den daglige drift av domstolen.

Chris Nyborg (28 år) fra Son i Akershus er utdannet i klassiske språk og arkeologi, og har en allsidig yrkeserfaring.

Han skal også arbeide med å hjelpe de katolske menigheter med registrering av katolikker.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
27. april 2001

av Webmaster publisert 27.04.2001, sist endret 27.04.2001 - 15:10