De europeiske marist-provinsialene møtes i Norge

Provinsialene for de 7 europeiske provinsene i marist-ordenen (SM) (egentlig 5 provinser + England og Spania) avholder for første gang sitt halvårlige møte, "Euro SM", i Norge. Møtet finner sted 24. - 28. april på Katarinahjemmet i Oslo. Vertskap er de tre maristpatrene som virker i Norge. Også to representanter fra generalledelsen i Roma deltar på møtet, som er et ledd i forberedelsen av maristpatrenes generalkapittel til høsten. Møtet avsluttes med messen for den hellige marist Peter Chanel, hans dag feires som høytid i ordenen, og er en dag maristene blant annet ber om kall.

På disse eutopeiske møtene utkrystalliseres dagsorden for generalkapittelet. Det er allerede klart at et viktig tema vil bli provinsees fremtid i lys av tilbakegangen i antall medlemmer.

I Europa består maristpatrenes orden av 5 provinser, den franske, den irske, den tyske, den nederlandske og den italienske provins, samt av to land som ikke lenger er provinser, England og Spania. For fremtiden diskuteres tettere samarbeid mellom provinsene, eventuelt sammenslåing av provinser eller andre modeller for nyorganisering.

På verdensbasis finnes i underkant av 1400 maristpatre. Dessuten finnes maristbrødre og -søstre samt ulike leggrupperinger, som er lang mer tallrike. Til Norge kom ordenen i 1925.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
27. april 2001

av Webmaster publisert 27.04.2001, sist endret 27.04.2001 - 16:19