St. Carolus' hus og nytt menighetslokale innviet i Molde

Etter en omfattende rehabilitering utvendig og innvendig var det i Molde den 22. april innvielse og velsignelse av St. Carolus' hus og et tilbygg som inneholder menighetslokale med kjøkken, garderobe og toalett for St. Sunniva katolske menighet. Det var biskop Georg Müller SS.CC. av Trondheim som ledet seremonien, assistert av menighetens sogneadministrator, f. Chito "Kits" Butardo.

St. Carolus' hus var tidligere kloster for St. Carolus Borromeussøstrene i Molde. Nå rommer det kommuniteten av tre filippinske Missionary Servants of the Holy Trinity (M.S.H.T.), som kom til Molde høsten 1999.

Fra Filippinene skulle egentlig biskop Jesus Cabrera av Alaminos og Moder Trina Maria Banillo M.S.H.T. ha kommet. Biskop Cabrera leder det bispedømme som søstrene i Molde primært er knyttet til. Moder Trina er generalsuperior for søstrene. Biskopen ble dessverre syk, og moder Trina fikk uventede visum-problemer. De lot seg representere ved Josefina Chan Ong og Jasmin Chan Tan, begge tilreist fra Manila på Filippinene.

Etter innvielsen var det mottagelse for representanter for entrepenørene, gjester og medlemmer av menigheten.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
1. mai 2001

av Webmaster publisert 01.05.2001, sist endret 01.05.2001 - 22:18