Nikolas Goryczka blir sogneprest i St. Hallvard i Oslo

Slutt på ordningen med pastoralteam

Biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. av Oslo har pr. 1. mai 2001 oppløst pastoralteamet i St. Hallvard menighet i Oslo. Fra samme dato har han utnevnt pater Nikolas Goryczka O.F.M. til sogneprest, pater Frans Szajer O.F.M. til kapellan, og pater Mariusz Lewandowski O.F.M. til kapellan på deltid for St. Hallvard menighet.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
2. mai 2001

av Webmaster publisert 02.05.2001, sist endret 02.05.2001 - 11:35