NUK søker organisasjonskonsulent

nuk.pngNorges Unge Katolikker (NUK) er en landsomfattende frivillig barne- og ungdomsorganisasjon med omtrent 2000 medlemmer i 35 lokallag, og søker ny medarbeider på kontoret.

Ansvarsområdene er bl.a:

  • Ansvar for NUKs ledertreningsprogram. Dette innbefatter å være medlem i ledertreningsutvalget, delta på 2 ledertreningshelger i året og ett lederutviklingskurs i året
  • Ha den løpende oppfølgingen av NUKs lokallag og bidra med pedagogisk og innholdsmessig hjelp. Dette innebærer også reising til lokallagene.
  • Følge opp andre utvalg og delta på deres møter etter behov
  • Følge opp NUKs redaktører og bidra med stoff til bladene
  • Organisasjonskonsulenten skal delta på Landsmøtet, Landsstyremøter og Arbeidsutvalgsmøter

Kvalifikasjoner:

  • Pedagogisk og/eller teologisk utdanning
  • God kjennskap til Den katolske kirke i Norge
  • PC kunnskaper

Stillingen inngår i et sekretariat bestående av en organisasjonskonsulent, organisasjonssekretær og landsungdomsprest. Sekretariatet er direkte underlagt NUKs landsstyre og er ansvarlig overfor landsstyret og Oslo katolske bispedømme.

De som ansettes må være innforstått med og lojal overfor organisasjonens kristne grunnsyn og formålsparagraf.

Stillingen omfatter en del kvelds- og helgearbeid. Vi ønsker tiltredelse i løpet av juli måned. Lønn etter avtale.

For flere opplysninger kontakt NUKs sekretariat, tlf 23 21 95 40.

Søknad med CV sendes innen 11.5.2001 til: NUK, Akersvn. 16a, 0177 Oslo

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
3. mai 2001

av Webmaster publisert 03.05.2001, sist endret 03.05.2001 - 14:26