Lille Teresas relikvier i Irland

Dublin - KI (Zenit) - Så mange som 2 millioner mennesker kan komme til å delta i arrangementer i forbindelse med besøket av relikviene til den hellige Thérèse av Lisieux (Teresa av Jesusbarnet eller «Lille Teresa») i Irland, sier en biskop.

Biskop Brendan Comiskey sier i følge Irish Times at fremmøtet i Ferns «langt overgikk våre forventninger». Biskopen anslår at mer enn 75.000 mennesker deltok ved begivenheten. Hvis disse tallene gjentas i andre bispedømmer, må Kirken i Irland oppjustere sine tall for antall besøkende fra 1 million til det dobbelte. I et pastoralbrev i anledning besøket sier han at han ikke har noen annen forklaring på de store menneskemengdene enn den store lengselen etter det åndelige i så manges hjerter.

Relikviene kom til erkebispedømmet Dublin den 21. april og vil besøke karmelittiske institusjoner der til 16. mai, da de reiser videre til Mullingar, skriver Irish Times.

Zenit 24. april 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
24. april 2001

av Webmaster publisert 08.05.2001, sist endret 08.05.2001 - 11:01