Historisk Fadervår under pavebesøket

Aten - KI (KAP/Zenit/CWN) - Til tross for at overhodet for den greske ortodokse kirken, erkebiskop Christodoulos av Aten, på forhånd hadde insistert på at han ikke ville be sammen med pave Johannes Paul II under pavebesøket i Hellas, var det nettopp det som skjedde.

Vatikanets pressetalsmann, dr. Joaquin Navarro-Valls, avslørte dette for journalister på flyet fra Aten til Damaskus. Han foralte at den felles bønnen fant sted fredag ettermiddag, da erkebiskopen besøkte paven i residensen til den apostoliske nuntius i Aten. Dette var det tredje møtet mellom dem, etter at paven først hadde avlagt et besøk i erkebiskopens residens før de møttes på Areopagos senere på dagen for en felles lesning av Apostlenes gjerninger.

Det var lagt nøye planer for pavens og erkebiskopens felles opptredener, siden den ortodokse lederen hadde avslått å delta i noen liturgisk feiring eller felles bønn sammen med paven. Den gresk-ortodokse kirken avviser pavens autoritet - faktisk betrakter de den romersk-katolske Kirken som heretisk, og radikale deler av den gresk-ortodokse kirken mener at det er umulig å be sammen med ledere for det katolske kjetteri. Mange ortodokse ledere har protestert heftig mot pavebesøket i Hellas og motsatt seg enhver offentlig opptreden fra erkebiskop Christodoulos ved pavens side.

Under pavens tredje møte med erkebiskopen ble han ledsaget av biskoper og kardinaler fra kurien, mens erkebiskopen hadde syv ortodokse biskoper i sitt følge. Navarro-Valls avslører at da erkebiskopen tok farvel, foreslo paven at de sammen resiterte Fadervår på gresk. Dette gikk den ortodokse lederen straks med på og begynte å resitere bønnen.

Zenit 6. mai; Kathpress og Catholic World News 5. mai 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
6. mai 2001