Ny kommisjon for rettferdighet og fred i OKB

Biskop Gerhard Scwenzer av Oslo har den 9. mai utnevnt nye medlemmer til Kommisjonen for Rettferdighet og Fred ("Justitia et Pax") i Oslo katolske bispedømme.

Følgende medlemmer er utnevnt:

Det er meningen at den nye kommisjonen konstituerer seg på sitt første møte.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
9. mai 2001

av Webmaster publisert 09.05.2001, sist endret 09.05.2001 - 12:35