Nye regler for språkundervisning - umulig for katolske privatskoler

Kirke- og Undervisnings- og Forskningsdepartementet (KUF) har utarbeidet nye regler for tilskudd til undervisning i morsmål og norsk for fremmedspråklige. I de nye reglene (F-19/01 av 19.03.2001) kan skolen fortsatt motta tilskudd, men det innføres et nytt krav om egenandel fra skolens side. Tilskuddet blir 215,10 kroner/timen for 60 timer i året. Den totale kostnaden for én time er ca. 400 kroner, og differansen må betales som egenandel av skolen, hvis man i det hele tatt skal være berettiget et tilskudd. Dette betyr en egenandel på rundt 10 000 kroner i året for hver elev som skal utløse statstilskudd. For skoler som St. Sunniva i Oslo, og St. Paul i Bergen, med en stor andel fremmedspråklige elever (hhv. 60% og 44%), er dette kravet umulig å etterkomme.

De nye kravene er tilpasset norske kommuner som får tilskudd også fra andre departement, og som har skattemidler. Privatskolene behandles dermed som egne kommuner. I følge Gjermund Høgh, rektor ved St. Paul i Bergen, er eneste mulighet for skolene å slutte med all undervisning i morsmål og norsk for fremmedspråklige, dersom ikke departementet finner en egen løsning for disse skolene. 4. april var representanter for de katolske friskoler i samtale med KUF og fikk legge frem sin sak. Foreløpig er det ingen løfter om løsning på problemet, men møtet med departementet gav håp om å finne løsning før skolestart. Les mer om dette i skoleavisen for St. Paul skole, Pulteposten.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
10. mai 2001

av Webmaster publisert 10.05.2001, sist endret 10.05.2001 - 14:25