Religionsundervisning fortsatt obligatorisk i Alsace/Lorraine

Paris - KI (KAP) - I Alsace og Lorraine skal religionsundervisningen fortsatt være et forpliktende tilbud i skolene. Det franske statsrådet avviste et forslag til forfatningsendring fra lærerorganisasjonen SNES mot forpliktende religionsundervisning i de to østfranske regionene. Imidlertid vedtok statsrådet samtidig at elever skal kunne fritas fra religionsundervisningen gjennom en enkel søknad. Hittil har skolelederne erklært at fritak fra religionsundervisningen ikke var tillatt. I de andre delene av Frankrike finnes det ingen religionsundervisning i de statlige skolene i henhold til loven av 1905 som skilte Kirke og stat. Katekesetimene som tilbys av Kirken, finner sted utenfor den offisielle skoletiden. Unntaket finnes bare i Alsace og Lorraine, og det er historisk betinget. Der gjelder fortsatt det napolitanske konkordatet av 1801, som i 1905 ble sagt opp ensidig fra fransk side. På den tiden var Alsace og Lorraine (Elsass und Lothringen) en del av det såkalte andre tyske rike etter den fransk/tyske krig i 1870. Etter gjenforeningen med Frankrike i 1918 ga man avkall på å innføre de sekulære lovene som skilte kirke og stat i de to regionene. Religionsundervisning fortsatt obligatorisk i Alsace/Lorraine

Religionsundervisning fortsatt obligatorisk i Alsace/Lorraine
8. mai 2001

av Webmaster publisert 15.05.2001, sist endret 15.05.2001 - 10:54