Ny biskop av Arundel & Brighton

London - KI (Zenit) - Pave Johannes Paul II har utnevnt Msgr Kieran Conry som ny biskop av bispedømmet Arundel & Brighton. Han etterfølger biskop (nå kardinal) Cormac Murphy-O'Connor, som ble utnevnt til ny erkebiskop av Westminster i fjor.

Kieran Thomas Conry ble født den 1. februar 1951 i Coventry i England. Han tok eksamen ved det pavelige universitetet Gregoriana i Roma og ble presteviet den 19. juli 1975. Fra 1976 underviste han i engelsk litteratur og religion ved juniorseminaret Cotton College i North Staffordshire. I 1980 ble han privatsekretær for den apostoliske delegat (fra 1982 pro-nuntius), erkebiskop Bruno Heim, og deretter for hans etterfølger, erkebiskop Luigi Barbarito. Han ble utnevnt til monsignore i 1984.

Ved siden av sine andre plikter var han fra 1994 til 2001 direktør for The Catholic Media Office i London, som er pressekontoret til bispekonferansen for England og Wales, og også redaktør for Briefing, biskopenes offisielle blad. I januar 2001 vendte han tilbake til erkebispedømmet Birmingham som sogneprest i St. Austin's i Stafford.

Bispedømmet Arundel and Brighton (populært kalt A&B) omfatter East og West Sussex og Surrey utenfor Stor-London. Det har 116 sogn, 90 skoler, 182 sekularprester, 97 ordensprester og 16 permanente diakoner.

Zenit 8. mai 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
8. mai 2001

av Webmaster publisert 15.05.2001, sist endret 15.05.2001 - 11:00