Løsninger vurderes for Lefèbvre-tilhengerne

Vatikanet - KI (Zenit) - Den hellige Stol analyserer nå muligheten for å opprette en apostolisk administrasjon for tilhengerne av den avdøde skismatiske erkebiskop Marcel Lefèbvre. Dette skriver den italienske avisen La Repubblica torsdag. En slik institusjon vil være direkte underlagt paven, men vil ikke ha de samme pastorale og autorative rettigheter som et personalprelatur som Opus Dei nyter godt av. Kardinal Darío Castrillón Hoyos har begynt en rekke diskusjoner i Tyskland og Sveits med Bernhard Falley, leder for St. Pius X-selskapet, et prestebrorskap bestående av Lefèbvre-sympatisører. Kardinal Castrillón er president for den pavelige kommisjonen «Ecclesia Dei», som er ansvarlig for forbindelsene med de troende fra St. Pius X-selskapet som ønsker å vende tilbake til full kommunion med Den hellige Stol. Mulige løsninger blir nå analysert for å lege skismaet fra 1988, i følge det katolske nyhetsbyrået AICA.

Zenit 11. mai 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
11. mai 2001