Katolske skoler i Nepal stenges

KATHMANDU (UCAN): Katolske skoler er blant tusener av private skoler i Nepal som stenges som et resultat av mangel på gjennombrudd i samtalene mellom den nepalesiske regjeringen og en maoistisk-orienterert studentgruppe. Studentorganisasjonen "All Nepal National Free Students Union - Revolutionary " (ANNFSU) har krevd stenging av alle privat skoler i en uke fra 14. mai. Studentorganisasjonen kontaktet alle skolene, og oppfordret dem til "å gi elevene gratis skolegang eller å stenge". Organisasjonen sier at den ønsker en slutt på "den onde sirkelen hvor statlige skoler blir forsømt, mens profittorienterte privatskoler florerer". Ordenssøstre, som driver flere katolske skoler i Nepal, sier at studentorganisasjonen ikke ser ut til å skjelne mellom privatskoler som er profittorienterte og de som ikke er det.

Basert på UCAN report NP8570, 15. mai 2001
15. mai 2001

av Webmaster publisert 16.05.2001, sist endret 16.05.2001 - 18:53