Religiøse ledere om fredsprosessen i Korea

SEOUL (UCAN): Sør Koreas religiøse ledere, blant annet Kardinal Stephen Kim Sou-Hwan, har oppfordret USA til å gjenoppta dialogen med Nord-Korea. De 113 lederne fra forskjellige religioner og fredsorganisasjoner, uttrykte også bekymring over USAs planer om National Missile Defense (NMD) i et brev til president George W. Bush den 3. mai. De religiøse lederne skrev, "Selv om vi forstår at NMD programmet reflekterer USAs sikkerhetsstrategi for å sikre verdensfred, er vi bekymret over at internasjonal strid omkring dette programmet kan ha negative konsekvenser for fredsprosessen på den koreanske halvøy".

Basert på UCAN rapport KO8556
12. mai 2001

av Webmaster publisert 16.05.2001, sist endret 16.05.2001 - 18:55