Glede blant øst-timoresiske flyktinger

ATAMBUA, Indonesia (UCAN): Øst-timoresiske flyktninger som bor i flyktningeleire i Vest-Timor, har uttrykt glede over at Øst-Timors to biskoper har oppfordret dem om å komme hjem. Biskop Carlos Felipe Ximenes Belo av Dili og biskop Basilio do Nascimento av Baucau sendte et felles brev den 16. mars, hvor de oppfordret alle flyktinger om å vende hjem, for sammen med sine brødre og søstre å bygge opp landet. I brevet, som ble distribuert blant flyktningene sent i april, oppfordret de også flyktningene til å være kritiske til informasjon de mottar om situasjonen i Øst-Timor. Biskopene advarte spesielt mot informasjon som de skrev at blir spredt av "visse mennesker med bestemte mål". Pedro de Jesus Martins, en flyktning, sier at de religiøse ledernes oppfordring om å vende hjem, er til stor glede for flyktningene.

Basert på UCAN rapport IS8544
11. mai 2001