Olsok 2001 i Midt-Norge

Program for Olsok 2001 i Trondheim og på Stiklestad

Lørdag 28. juli - Barnas Olsok

Kl 1100 Oppmøte og registrering i foreningslokalet i St. Olav kirke

Kl 1115 Barneprogram

Kl 1300 Lunsj

Kl 1100-1300 Tilbud om skriftemål i St. Olav kirke

Kl 1100-1300 Tilbedelse av Alterets Helligste Sakrament

Kl 1400-1600 Barneprogram

Kl 1600 Barnemesse

Kl 1700 Kirkekaffe for barn og voksne

Søndag 29. juli - Olsok

Kl 0800 Fromesse i Nidarosdomen

Kl 0900 Tilbud om frokost i foreningslokalet i St. Olav kirke

Kl 1000 Bussavgang til Stiklestad fra St. Olav kirke

Kl 1130 Ankomst teglverket i Verdal

Prosesjon til St. Olav kapell

Kl 1200 Høymesse

Kl 1600 Vesper i St. Olav kapell

Kl 1800 Spelet om Heilag Olav på friluftsscenen

Kl 2000 Bussavgang til Trondheim

Frist for påmelding til Olsok 2001 settes til mandag 16. juli.

Påmelding sendes St. Eystein Boksalg og informasjonssenter, Schirmers gt 1, 7012 Trondheim. Telefon/fax 73528885.

Ingen påmeldinger effektueres før betaling for disse er godskrevet konto 4200 1192927.

Bussbillett Trondheim - Stiklestad tur/retur pris: voksne kr 180, barn kr 80.

Billetter til Spelet om Heilag Olav pris: voksne kr 220, barn kr 100.

Felles pris for buss og Spel: voksne kr 370, barn 150.

Invitasjon til Olsok 2001 i Trondheim katolske stift

Olsokkomiteen i Trondheim katolske stift ønsker velkommen til Olsokfeiring i Trondheim i 2001. Kirken oppmuntrer oss til å dra på pilegrimsferd, det er en hjelp til å la Guds nåde virke i oss, når vi besøker hellige steder hvor Gud har møtt mennesker før og hvor menneskene fortsatt møter Gud.

Et slikt hellig sted i vårt stift er Stiklestad. Da den hellige Olav den 29. juli 1030 møtte nederlag og død der, ble det åpnet en ny kilde for Guds nåde til vårt land og folk, og spesielt til de mange pilegrimer som ba om helgenkongens forbønn. Alt dette var mulig fordi Gud virket med da Olav led martyrdøden på Stiklestad. I 1930 ble St. Olavs kapell vigslet på Stiklestad. Dermed ble det på nytt synliggjort som katolsk pilegrimsmål.

Pilegrimstradisjonen er rotfestet i folkekulturen og forsvant ikke helt ved reformasjonen. De siste årene har vist mange eksempler på folks ønske om å ta opp disse tradisjonene, spesielt i tilknytning til Nidarosdomen som St. Olavs gravkirke.

I Trondheim er det i de senere år etablert en tradisjon på å samarbeide om en økumenisk gudstjeneste. I år foregår denne gudstjenesten onsdag 1. august kl 1700 på Vestfrontpassen utenfor Nidarosdomen.

Programmet for den katolske Olsokfeiringen vil foregå rundt St. Olav kirke i Trondheim og St. Olavs kapell på Stiklestad. Det vil bli tilbedelse av Alterets Hellige Sakrament i St. Olav kirke, tilbud om skriftemål og gudstjenester. Olsokdagen søndag 29. juli er det fromesse i Nidarosdomen kl 0800. En viktig del av Olsokfeiringen er valfarten til Stiklestad, med prosesjon fra Teglverket i Verdal til St. Olavs kapell med høymesse der. I år er valfarten på Olsokdagen søndag 29. juli.

Parallelt med den katolske olsokfeiringen foregår Olavsfestdagene fra 25. juli til 3. august med et rikholdig program med gudstjenester, utstillinger og konserter for barn og voksne. Her nevnes spesielt Olavsvake kl 2300 i Nidarosdomen (en gudstjeneste som innledes med pilegrimsvandringer i byen fra ca kl.1900) og etterfølgende våkenatt.

Å dra på pilegrimsferd til Trondheim og Stiklestad er et tiltak som Kirken anbefaler. Vel møtt!

Trondheim den 16. mai 2001

+ Georg Müller, biskop

Kari Hauge, leder av Olsokkomiteen

Melding fra Trondheim katolske stift
16. mai 2001

av Webmaster publisert 18.05.2001, sist endret 18.05.2001 - 23:43