Kampanje mot dødsstraff lansert av amerikansk nonne

Vatikanet - KI (Zenit) - Mens USA diskuterer den utsatte henrettelsen av bombemannen Timothy McVeigh, fokuseres medias oppmerksomhet på et anti-dødsstraff-dokument som allerede er undertegnet av tusenvis av mennesker i USA. Den såkalte «Declaration of Life» har et enkelt budskap: «Hvis jeg blir myrdet, ikke henrett min morder». Søster Camille D'Arienzo, en nonne fra New York, startet en gruppe i 1993 som er ansvarlig for distribueringen av erklæringen, som slår fast at dødsstraff er galt. Hvis en av undertegnerne av erklæringen blir drept, ber vedkommende om at dommeren ikke dømmer gjerningsmannen til døden. «Folk er dødstrette av drepingen», sier sr. D'Arenzio. Paul Stevens fra Dawson Springs i delstaten Kentucky er far til en datter som ble myrdet i 1969. Han er en av minst 1.500 mennesker som har undertegnet erklæringen de siste månedene. Stevens arbeider nå som fengselsarbeider for dødsdømte i et delstatsfengsel. Han undertegnet erklæringen da han var til stede under en tale holdt av erkebiskopen av Chicago, kardinal Francis George, den 26. februar. Kardinalen ga da uttrykk for sin motstand mot henrettelsen av McVeigh og forklarte den katolske lære om dette temaet.

Zenit 16. mai 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
16. mai 2001

av Webmaster publisert 22.05.2001, sist endret 22.05.2001 - 11:24