Paven åpner ekstraordinært konsistorium

Vatikanet - KI (KAP/CWN/Zenit) - Pave Johannes Paul II åpnet mandag 21. mai den sjette ekstraordinære kardinalforsamlingen (konsistorium) i sitt pontifikat. I sin korte åpningstale sa han at Kirken ved begynnelsen av det tredje årtusen må omsette de spesielle erfaringene fra Det hellige år 2000 og gripe fatt i de aktuelle utfordringene. Rundt 150 av Kirkens 183 kardinaler deltar på møtet, som ledes av kardinalene Bernardin Gantin (kardinalkollegiets dekan), Joseph Ratzinger (prefekt for Troslærekongregasjonen og kardinalkollegiets visedekan) og Angelo Sodano (statssekretær). Alle kardinalene er invitert, men noen er ute av stand til å møte - som regel på grunn av alder og helsetilstand. I to åpningsforedrag ga den franske kuriekardinalen Roger Etchegaray, Jubelårkomiteens president, og kardinal Crescenzio Sepe, generalsekretær for Jubelårkomiteen og hovedorganisator av Det hellige år, en vurderende oppsummering av Det hellige år 2000. Ved siden av de kjente høydepunktene trakk Etchegaray også frem noen svake punkter. Han beklaget for eksempel at det ikke ble noe av det møtet paven ønsket mellom alle kristne konfesjoner i Det hellige land. Mandag ettermiddag skal erkebiskopen av Paris, kardinal Jean-Marie Lustiger, holde det 15 minutters tematiske åpningsforedraget med tittelen «Kirkens pastorale perspektiver i det nye årtusen». Tirsdag skal det være to diskusjonsrunder uten forhåndsbestemte temaer, og onsdag trekker kardinalene seg tilbake for videre debatter i mindre grupper etter språkområde. Vatikanets pressekontor oppgir heller ingen temaer for disse diskusjonene. Resultatene fra disse «gruppearbeidene» vil bli lagt frem sent onsdag ettermiddag, og deretter holder den meksikanske kardinalen Juan Sandoval en oppsummerende tale. Torsdag feirer paven sammen med kardinalene festmessen for Kristi Himmelfart i Peterskirken. Deretter spiser alle kardinalene lunsj sammen med paven i Vatikanets gjestehus Domus Sanctae Marthae. Gjeldende kirkerett nevner lite om et ekstraordinært konsistoriums oppgave og myndighetsområde. Pave Johannes Paul II har i sitt lange pontifikat bare avholdt fem konsistorier, eller «kardinalforsamlinger», som han selv først kalte dem. De første tre (i 1979, 1982 og 1985) befattet seg mest med den da forestående strukturreformen av den vatikanske kurien og med Vatikanets økonomi. Konsistoriet i 1991 tok fremfor alt opp Kirkens verdensomfattende kamp mot abort og eutanasi samt problemet med sekter. I juni 1994 rådførte paven seg med kardinalene om Det hellige år 2000. Årets konsistorium skal altså ta for seg Kirkens utfordringer ved inngangen til det tredje kristne årtusen, og utgangspunktet er pavens skriv Novo millennio ineunte.

Kathpress 18. og 21. mai; Catholic World News og Zenit 17. mai 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
21. mai 2001

av Webmaster publisert 22.05.2001, sist endret 22.05.2001 - 11:51