Paven om Islam i Pakistan

VATICANET (UCAN) Pave Johannes Paul II oppfordrer Pakistans biskoper til å styrke dialogen mellom muslimer og Kristne. Han sa også at en seriøs studie og kunnskap om Islam er nødvendig for å kunne oppnå dette. På er møte den 19. mai, sa Paven til biskopene, at siden interreligiøse dialog er en essensiell del av deres pastorale oppdrag; "det er nødvendig å ha ordentlig opplærte mennesker, som har studert Islam, både i forhold til tro, verdier og tradisjoner. Pakistansk kultur "erkjenner og forsvarer Guds plass i det offentlige liv". Dette burde muliggjøre deltakelse fra ulike religiøse grupper i landet, i arbeidet for å forsvare hvert menneskes verdighet, sa Paven.

Basert på UCAN rapport PA8625
22. mai 2001

av Webmaster publisert 25.05.2001, sist endret 25.05.2001 - 12:43