Integrering av religionsundervisning og pastoralt arbeid i Indonesia

JAKARTA (UCAN) Katolske religionsforelesere ved universiteter i Indonesia har blitt bedt om å integrere sine kurs med pastorale programmer, for å gjøre kursene mer meningsfylte for studentene, og nyttige samfunnsmessig. Natanael Sesa, en ansatt i departementet for religiøse anliggender i Jakarta, sa på en nasjonal konferanse at integrering av religionsundrevisning med pastoralt arbeid, er fundamentalt for utviklingen av studenter. Omkring 30 mennesker som har ulike utdanningsfunksjoner rundt om kring i landet, var samlet i Jakarta 23-28, april på kurset.

Basert på UCAN rapport IJ8474
18. mai 2001

av Webmaster publisert 25.05.2001, sist endret 25.05.2001 - 12:44