Katolsk erkebiskop inngår «ekteskap»

Roma/New York - KI (KAP/Zenit) - Den omstridte zambiske erkebiskop Emmanuel Milingo (70) inngikk søndag 27. mai «ekteskap» med den 43-årige koreanske legen Sung Ryae (Anna) Soon. Dette skjedde under et massebryllup holdt av den koreanske sektlederen Sun Myung Moon på Hotell Hilton i New York. Erkebiskop Milingo sier at han etter mange tiårs tjeneste for den romerske Kirke og troskap mot sitt sølibatsløfte nå føler «Herrens kall til å ta et skritt som vil forandre mitt liv for alltid». Han innser at dette skrittet uten tvil også vil endre hans forhold til Kirken, men han hevder at han vil forbli trofast mot paven og Den katolske kirke.

Den koreanske pastor Moon leder den såkalte «Enhetsbevegelsen» - vanligere og mindre respektfullt kalt moonies. Denne sekten er svært omstridt, men i USA har den en ikke ubetydelig politisk innflytelse på ytterste høyre fløy. Et av sektens mest slående kjennetegn er de pompøse massebryllupsseremoniene som foretas av pastor Moon personlig. Erkebiskop Milingo, som har vært til stede ved slike moonie-massebrylluper de siste to årene, fikk tildelt sin brud av Moon i forrige uke. De nygifte planlegger å slå seg ned i Afrika. I seremonien var det 60 prester - protestantiske, jødiske, islamske og andre - som enten giftet seg eller fornyet sine ekteskapsløfter. Blant dem var også en tidligere katolsk prest, George Augustus Stallings (53) fra Washington DC, som ble ekskommunisert i 1990 fordi han opprettet utbryterkirken «African American Catholic Congregation», som han nå er erkebiskop for. Han giftet seg med den 24-årige Sayomi Kamimoto, som er medarbeider i Moon-sekten.

Milingo, som ble født den 30. juni 1930, regnes som en av de mest omskiftelige skikkelser innen den afrikanske katolisismen. Etter at han allerede som 39-åring ble erkebiskop av Luanda i Zambia i 1969, vakte han oppsikt gjennom en svært kreativ utforming av liturgien gjennom «helbredelsesmesser» og eksorsismer. Etter påtrykk fra den zambiske bispekonferansen og regjeringen i landet kalte pave Johannes Paul II i 1983 erkebiskopen til Vatikanet, hvor han fikk en stilling som «spesialdelegat» i Det pavelige råd for den pastorale omsorg for migranter og reisende. Denne stillingen hadde ingen nærmere definerte oppgaver, og kontoret hadde ikke en gang en telefon.

I Roma fortsatte Milingo sitt «apostolat» med helbredelsesmesser og eksorsismer. I flere italienske bispedømmer, først og fremst Roma og Milano, ble det lagt ned forbud mot hans helbredelsesmesser, men dette brydde erkebiskopen seg ikke om og holdt også seremoniene i hotellobbyer. Også i Østerrike og Slovakia har han stadig holdt slike messer, men uten å skape offentlig oppsikt. I Italia har han i de senere år også fått et navn som sanger og forfatter. Milingos messer var ikke preget av noen tilbakevending til tradisjonelt afrikansk tankegods, men heller av en svært bokstavelig bibelfortolkning.

I følge øyenvitner har han på sitt kontor i Migrantrådet ofte behandlet mennesker som mente seg besatt av djevelen, og dette skal forståelig nok ha «virket forstyrrende» for de andre funksjonærenes arbeid. I fjor høst meddelte derfor kardinalstatssekretær Angelo Sodano erkebiskop Milingo skriftlig om at han ikke lenger tilhørte Migrantrådet. Sodano hadde tidligere gitt erkebiskopen flere advarsler på grunn av overtredelser av kirkelige forskrifter. I Vatikanets siste årbok opptrer Milingo bare som «konsulent» for Migrantrådet.

Erkebiskop Milingo forlot Roma for en uke siden, og siden har han ikke hatt noen kontakt med kurien. De siste dagene før bryllupet prøvde Vatikanet å få kontakt med ham, men åpenbart forgjeves. Det ble også forsøkt å få overlevert til ham et brev som egenhendig var skrevet av pave Johannes Paul II. Vatikanets pressetalsmann, dr. Joaquin Navarro-Valls, sa lørdag at han håpet at nyheten om det forestående giftermålet ikke var korrekt. Dette håpet også biskopens tilhengere. Det fortelles at en gruppe afrikanske ordenssøstre reiste til New York for å forsøke å få erkebiskopen til å avstå fra ekteskapsplanene, men forgjeves. Paven selv har ikke kommentert saken offentlig.

Enkelte medier har hevdet at erkebiskopen med dette giftermålet automatisk blir ekskommunisert, men det er ikke helt riktig. «Ekteskapet» er ugyldig av to grunner: fordi det mangler kanonisk form - altså ikke utført av en katolsk vigselsmann, og fordi Milingo er ordinert (kanon 1087). Et «ekteskapsforsøk», som vi dermed må kalle det, utløser ikke ekskommunikasjon, bare en automatisk suspensjon av hans prestelige funksjoner. Dersom han ikke er «mottakelig for formaning» og vedblir i dette forholdet, kan den videre konsekvensen bli en skrittvis utelukkelse av den geistlige stand (kanon 1394 §1). Bare hvis erkebiskopen skulle bli medlem av pastor Moons sekt «Enhetsbevegelsen», utløser det automatisk ekskommunikasjon. Men en talsmann for sekten avviser at Milingo akter å slutte seg til dem. Enhetsbevegelsen mener at Jesus ikke er Gud og at hans oppdrag som Messias feilet fordi han ble avvist av jødene og fordi han ikke giftet seg. Derfor må en ny Messias tre frem ved tidenes ende, en Messias som skal være født i Korea rundt 1920. Dette passer bemerkelsesverdig godt på Sun Myung Moon.

Skarp reaksjon fra Vatikanet

Vatikanets pressetalsmann, dr. Joaquin Navarro-Valls, sa mandag at Den hellige Stol naturligvis reagerte med dyp sorg på Milingos handling. «Ved å delta i den offentlige ekteskapsriten til Moon-sekten, har han de facto satt seg utenfor Den katolske kirke og har påført alvorlig skade på fellesskapet med Kirken, som fremfor alt biskoper må vise. Derfor kan han ikke lenger betraktes som en biskop i Den katolske kirke». Videre oppfordrer Navarro-Valls de troende til å trekke de naturlige konsekvensene av hans oppførsel og hans handlinger. I nær fremtid vil Kirkens kanoniske sanksjoner meddeles ham og deretter bli offentliggjort, sier Navarro-Valls. I kirkelig språkbruk kan dette tolkes som en ekskommunikasjon som Milingo selv har pådratt seg gjennom sine egne handlinger.

Kathpress, Zenit og Vatican Information Service 27. og 28. mai 2001; official Claes Tande i Tribunalet for Oslo katolske bispedømme KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
27. mai 2001

av Webmaster publisert 28.05.2001, sist endret 28.05.2001 - 16:37