Sr. Marie Kristin Steen O.P. døde 26. mai

Sr. Marie Kristin OP, (Sigrid Steen), er død, 79 år gammel. Hun døde 26. mai etter lang tids sykdom. Sr. Marie Kristin var født og oppvokst i Oslo hvor hun i ung alder gikk over til Den katolske kirke da hennes mor konverterte.

Hun hadde fenriks grad i hæren og studier i nordisk og geografi bak seg da hun tidlig på 50-tallet inntrådte hos dominikanerinnene på Katarinahjemmet i Oslo. Opplæringstiden i klosteret fikk hun i Frankrike. Vel hjemme igjen ble hun bla. a. engasjert i norskundervisning og, da liturgireformen gjorde det aktuelt, i arbeidet med oversettelse av liturgiske bøker.

I årevis passet hun porten i sitt kloster. Hun arbeidet også for dominikanerne i Neuberggaten i mange år, hun var engasjert i katekese for barn og unge i Oslo, Bærum, Drammen og Tønsberg; og de senere år, da aksjonsradiusen ble mindre, ble hun en skattet norsklærer for mer enn én utenlandsk prest som trengte hjelp i starten.

Sr. Marie Kristin blir begravet fra St. Dominikus kirke tirsdag 5. juni kl. 12.00.

Melding fra Sta. Katarinahjemmet
28. mai 2001

av Webmaster publisert 28.05.2001, sist endret 28.05.2001 - 21:07