Stor medieoppmerksomhet rundt biskop Gran

Biskop emeritus John Willem Gran av Oslo er for tiden aktuell med boken Det annet Vatikankonsil - oppbrudd og fornyelse. I forbindelse med en presentasjon av boken for pressen den 15. mai, redegjorde biskop Gran for Det annet Vatikankonsils forhistorie, for sin opplevelse av konsilet, for konsilets stadig voksende dagsorden og for dets følger. Han svarte også på spørsmål om hva som hadde vært konsilets viktigste landevinninger og nevnte særlig økumenikken. Vårt Land ga presentasjonen fyldig plass i sin papirutgave fredag 25. mai.

Størst mediedekning, med oppslag både i Aftenposten og i Vårt Land fikk imidlertid biskop Grans svar på journalistenes spørsmål om muligheten for fremtidige kvinnelige prester i Den katolske kirke. Her la han vekt på at grunnspørsmålet er hvorvidt Kirken etter Guds vilje har mulighet til å ordinere kvinner. Han advarte også mot å søke ordinasjon for å "realisere seg selv" eller oppnå en karriereposisjon i Kirken. "En prest skal ofre seg helt for andre." Ut fra dette tilføyde han at spørsmålet ikke var endelig avklart siden Paven ikke hadde definert det ex cathedra (på en høytidelig og ufeilbarlig måte), og at han før så eventuelt skjedde, i praksis ville måtte rådføre seg med et konsil. Den dag en slik beslutning eventuelt var endelig tatt i ex cathedra-form, ville den være et uttrykk for Guds vilje. Biskop Gran ytret ønske om at spørsmålet skulle utredes nærmere. På direkte spørsmål fra salen antydet han at prestemangel ville kunne bidra til en endring i praksis og lot det skinne igjennom at han ikke anså dette som noe negativt.

Den katolske kirke har, i likhet med de ortodokse kirker, ikke kvinnelige prester. Spørsmålet om å åpne prestetjenesten for kvinner har vært heftig debattert i Den katolske kirke i tiden etter Det annet Vatikankonsil, særlig i vestlige land. I pakt med katolsk tradisjon erklærte pave Johannes Paul II i 1994 i læreskrivet Ordinatio Sacerdotalis "med sikte på at enhver tvil må bli tatt bort vedrørende en sak av stor betydning, en sak som knytter seg til selve Kirkens guddommelige konstitusjon, [...] i kraft av mitt oppdrag å styrke brødrene (jfr. Luk 22,32) at Kirken overhodet ikke har myndighet til å gi den prestelige ordinasjon til kvinner, og at dette standpunkt skal fastholdes definitivt av alle Kirkens troende." Det er klart at hensikten med dette læreskrivet var å avklare spørsmålet om kvinnelige prester i Den katolske kirke én gang for alle. Debatten har likevel ikke stilnet.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
28. mai 2001

av Webmaster publisert 29.05.2001, sist endret 29.05.2001 - 11:32