Kirkejubileum i Narvik

Kristus Konge-kirken i Narvik feiret sitt 25-årsjubileum Kristi Himmelfartsdag med høymesse ved biskop Gerhard Goebel, Tromsø, med sognepresten, Marek Chelminiak og Andrzej Kosciukiewicz som medselebranter. Fra Tromsø deltok en sanggruppe, noe som gjorde messen særlig festlig. Blant gjestene så man blant andre prosten til Ofoten, Ingvar Hindenes og den tidligere menighetsformann Aanstad. Ellers var kirken fullsatt.Menighetens damer hadde pyntet kirken særlig vakkert i hvitt og nasjonalfarger.

Etter messen ble det holdt et kåseri om kunsten i denne kirken. Den er, som kjent særpreget og er en preken i seg selv.

Så toget vi til et festlig kaffebord som også damene i menigheten stod for, Hilsener og gratulasjoner var det mange av. Gjestene fra Harstad og Tromsø fikk også servert middag før de drog hjem. Også her var det damene som stod for tilberedelsen og serveringen. Hva skulle Kristus Konge-menigheten gjøre uten de driftige damene? Menigheten skylder dem stor takk.

Narvik ble egen menighet først i 1988, men kirken sto altså ferdig før det.

Kristus Konge menighet/Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
28. mai 2001

av Webmaster publisert 29.05.2001, sist endret 29.05.2001 - 18:57