Om helgener på nytt italiensk nettsted

Roma - KI (Zenit) - For italienskkyndige har det nå kommet en italiensk webside med 8.000 sider helgenbiografier. Siden presenterer i alt 1.800 biografier, og det er også informasjoner om skytshelgener for mer enn 4.000 steder og sosiale aktiviteter. I tillegg finnes det 6.400 bilder og 840 emblemer.

Foreløpig er de mest besøkte helgenbiografiene dem om evangelisten Markus, den hellige Maria Magdalena de' Pazzi og Vår Frue av Fátima. Nettstedet er et fellesprosjekt mellom flere deltakere - de største bidragsyterne er «l'Enciclopedia dei Santi» fra Città Nuova Editrice og ukebladet «Famiglia Cristiana».

Til sammenligning innneholder helgensidene på www.katolsk.no per dags dato drøyt 5100 biografier.

Kathpress, Zenit og Catholic World News 22.-24. mai 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
21. mai 2001

av Webmaster publisert 30.05.2001, sist endret 30.05.2001 - 15:19