Sant'Egidio leder fredssamtaler for Burundi

Roma - KI (Zenit) - Fredssamtaler for å få slutt på den 8-årige borgerkrigen i Burundi har blitt gjenopptatt i Roma ved hjelp av Sant'Egidio-fellesskapet. Fire av de fem politiske og militære maktgruppene i Burundi-konflikten holdt et møte for noen dager siden med Sant'Egidio, en kirkelig bevegelse som tidligere har meglet frem fredsavtaler i Mosambik og Guatemala. Gruppene gikk med på direkte forhandlinger for å løse gjenstående problemer som ikke var tatt med i avtalene som ble inngått i Arusha i Tanzania sist høst.

Spørsmål som fortsatt gjenstår å bli løst er sammensetningen av en interimregjering, tilbakeføringen av geriljamedlemmer til det sivile liv, problemet med sikkerhet og behovet for en total våpenhvile. Krigen har krevd 200.000 liv i et land med 6 millioner innbyggere. Lederne for «Unity for National Progress», «The Party for National Redress» og «CNDD» undertegnet et dokument som i følge Sant'Egidio viste «forsettet om å gjennomføre Arusha-avtalene og fjerne de hindringene som finnes, i tillegg til åpenhet i forhold til andre bidrag». «The Burundi Democratic Front» deltok i samtalene, men signerte ikke pakten.

Konsultasjonene skal fortsette i Roma med hjelp fra Sant'Egidio. Fellesskapet ble grunnlagt i 1968 og har nå 40.000 legfolk som medlemmer i mer enn 60 land.

Zenit 23. mai 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
23. mai 2001

av Webmaster publisert 30.05.2001, sist endret 30.05.2001 - 15:22